Psykofyysinen fysioterapia


Meillä jokaisella on kokemuksia kehon ja mielen yhteydestä; esiintymisjännitys saa vatsan sekaisin tai ahdistava tilanne tuntuu puristuksena rinnassa. Ei ole kehoa ilman mieltä, eikä mieltä ilman kehoa.

Psykofyysinen fysioterapia on yksi fysioterapian erikoisaloista, jossa keskeistä on huomioida ihminen kokonaisuutena. Tästä syystä psykofyysisessä fysioterapiassa hyödynnetään tietoisesti kehon ja mielen
välistä yhteyttä vielä perinteistä fysioterapiaa enemmän. Tässä yhtälössä fysioterapeutti toimii erityisesti kehon asiantuntijana.

Psykofyysinen fysioterapia ei sulje pois muita fysioterapiamenetelmiä. Sitä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti kuntoutuksen saralla, mutta erityisesti sitä käytetään seuraavien vaivojen kuntoutuksessa.

 • krooninen kipu, pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinvaivat, fibromyalgia, CRPS, migreeni
 • neurologinen vammautuminen tai sairastuminen, kuten esimerkiksi aivoinfarkti, MS-tauti,
  aivovamma, aivoverenvuoto, Parkinson
 • masennus
 • unihäiriöt
 • ahdistuneisuus, paniikkihäiriöt
 • skitsofrenia
 • stressi ja erilaiset stressiperäiset häiriöt
 • toiminnalliset häiriöt
 • määrittämättömät oirekuvat ja häiriöt