Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian asiakas on tyypillisesti henkilö, jolla on jokin keskus- tai ääreishermoston sairaus tai vamma, jolla on vaikutusta henkilön jokapäiväiseen toimintakykyyn. Syitä kuntoutustarpeen muodostumiselle voivat olla esimerkiksi MS-tauti, aivoinfarkti tai aivoverenvuoto, kehitysvamma/CP, aivo- tai selkäydinvaurio, aivokasvaimet tai vaikkapa Parkinsonin tauti.

Neurologinen fysioterapia perustuu aina toimintakyvyn yksilölliseen arviointiin ja viimeisimpään alan tutkimustietoon. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja auttaa häntä selviämään mahdollisimman hyvin arjessaan. Fysioterapia voi pitää sisällään liikkumisen harjoittelua, tuntoa ja hahmottamista sisältäviä harjoitteita tai vaikkapa kipufysioterapiaa. Terapiamenetelmät vaihtelevat tapauskohtaisesti. Fysioterapia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan toimipaikassa, kotikäynnein tai allasterapiana.

Usein neurologinen kuntoutus toteutetaan moniammattillisesti ja mukana yhteistyössä voi olla esimerkiksi toimintaterapeutti, neuropsykologi tai puheterapeutti. Yhteistyö kuntoutujan lähiverkoston kanssa on myös tärkeä osa onnistunutta kuntoutusprosessia.

Ota yhteyttä

Kerro minulle, kuinka voin auttaa juuri Sinua